Φωτογραφία χωρίς όνομα
  • Title: "Φωτογραφία χωρίς όνομα"
  • Description: "Exhibited in athens, 1961"
  • Date: "1961"
  • Rights: "Copyright 2015, ASCSA"
  • Format: "jpeg"
  • Language: "english"
  • Type: "PhysicalObject, Image"
American School of Classical Studies at Athens, Demetrios Capetanakis -  Κείμενα άλλων για το Δημήτριο Καπετανάκη Photographic Collection