Φωτογραφία χωρίς όνομα
  • Title: "Φωτογραφία χωρίς όνομα"
  • Description: "Ελ-Αλαμέιν Σεπτέμβριος 1944. Στον κεντρικό τομέα της γραμμής του μετώπου του Ελ-Αλαμέιν"
  • Creator: "Demetrios Capetanakis"
  • Publisher: "ASCSA"
  • Date: "Σεπτέμβριος 1944"
  • Rights: "Copyright 2015, ASCSA"
  • Format: "jpeg"
  • Language: "greek"
  • Type: "PhysicalObject, Image"
American School of Classical Studies at Athens, Demetrios Capetanakis - Προσωπικά αντικείμενα Photographic Collection