Έγγραφο κατάταξης στο στρατό
  • Title: "Έγγραφο κατάταξης στο στρατό"
  • Description: "Έγγραφο κατάταξης στο στρατό"
  • Creator: "Demetrios Capetanakis"
  • Publisher: "ASCSA"
  • Date: "13-10-1934"
  • Rights: "Copyright 2015, ASCSA"
  • Format: "jpeg"
  • Language: "greek"
  • Type: "PhysicalObject, Image"
American School of Classical Studies at Athens, Demetrios Capetanakis - Προσωπικά αντικείμενα Photographic Collection