Φωτογραφίες σχεδίων
  • Title: "Φωτογραφίες σχεδίων"
  • Description: "The siege of Athens during the greek war of independence 1821-1828, GOuache by Panagiotis Zographos especially drawn for the General Makryjiannis
    The battle of Navarino 1827, coloured aquatint printed by I. Fisher"
  • Creator: "Demetrios Capetanakis"
  • Publisher: "ASCSA"
  • Contributor: "H.M. the King, Parker Gallery London"
  • Format: "jpeg"
  • Language: "english"
  • Type: "PhysicalObject, Image"
American School of Classical Studies at Athens, Demetrios Capetanakis - Προσωπικά αντικείμενα Photographic Collection