Προσωπογραφία του Δ. Γαλάνη μετά της οικογενειάς του
  • Title: "Προσωπογραφία του Δ. Γαλάνη μετά της οικογενειάς του"
  • Description: "Προσωπογραφία του Ζωγράφου μετά της οικογενειάς του"
  • Creator: "Δ. Γαλάνης"
  • Publisher: "ASCSA"
  • Rights: "Copyright 2015, ASCSA"
  • Format: "jpeg"
  • Type: "PhysicalObject, Image"
American School of Classical Studies at Athens, Demetrios Capetanakis - Προσωπικά αντικείμενα Photographic Collection