ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΝ Demetrios apost CAPETANAKIS
  • Identifier: "5257"
  • Title: "ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΝ Demetrios apost CAPETANAKIS"
  • Description: "Αριθ. Διαβατηρίου: 5257, Όνομα φέροντος: Demetrios apost CAPETANAKIS, Εθνικότης: Hellenique, Επάγγελμα: Δρ. Φιλοσοφίας, Τόπος και χρόνος γεννήσεως: Ζαγορά Βόλου 1912, Διαμονή: athenes, Πρόσωπον: , Χώραι δι ας ισχύει το διαβατήριον: angleterre, Το διαβατήριον τούτο λήγει την: Valable pour une annee et pour un seul voyage, Παραδοθέν εις: athenes, Χρονολογία: 20 JUL 1939"
  • Creator: "Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας - Τμήμα Διαβατηρίων"
  • Publisher: "Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας - Τμήμα Διαβατηρίων"
  • Date: "07-20-1939"
  • Rights: "Copyright 2015, ASCSA"
  • Format: "jpeg"
  • Language: "ελληνικά, γαλλικά"
  • Type: "PhysicalObject, Image"
American School of Classical Studies at Athens, Demetrios Capetanakis - Προσωπικά αντικείμενα Photographic Collection