ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EX LIBRIS ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
  • Title: "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EX LIBRIS ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ"
  • Description: "Δημήτριος Καπετανάκης Ex Libris"
  • Creator: "Demetrios Capetanakis"
  • Publisher: "ASCSA"
  • Rights: "Copyright 2015, ASCSA"
  • Format: "jpeg"
  • Type: "PhysicalObject, Image"
American School of Classical Studies at Athens, Demetrios Capetanakis - Προσωπικά αντικείμενα Photographic Collection